Hệ sinh thái T.P hỗ trợ đầy đủ cho NDT (mới hay lâu năm) về khả năng TỰ phân tích cơ bản cũng như kỹ thuật, mục tiêu tự do tài chính và kiếm sống được từ thị trường.